You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Welkom bij NeaServer

Welkom bij de digitale back office van Neamar. Vaak wordt de back office beschouwd als een bedrijfsonderdeel waarmee klanten zo min mogelijk van doen hebben. Hier is dat precies omgekeerd want deze omgeving staat juist open voor klanten om daarmee teams en projecten optimaal te ondersteunen.
Teamleden kunnen hier bijvoorbeeld elkaar treffen, samen aan documenten werken, discussiëren en het projectarchief inzien of actualiseren. Voor het management biedt de back office allerlei mogelijkheden om de projectvoortgang en –afspraken te bewaken en te beheersen.

Voordelen

  • Veilig, betrouwbaar en continu1 beschikbaar
  • Per project of klant afgeschermde toegang
  • Samenwerken ongeacht fysieke locatie of tijdsstip
  • Op één plek alle actuele documentatie beschikbaar
  • Beheersbaar
1 Zie de contractuele voorwaarden voor de geldende afspraken.
  © Neamar